Overbeharing

Lichaamsbeharing is normaal. Al vanaf de geboorte ontstaat er bij iedereen hoofdhaar en donshaar op het lichaam. Het komt ook voor dat de lichaamsbeharing zich naar een ongewoon patroon ontwikkelt, dit wordt ‘overbeharing’ genoemd.

Wat is ongewenste lichaamsbeharing?

Hoofdhaar en de dunne donsbeharing op het lichaam zijn al vanaf de geboorte aanwezig. Rond de puberteit en gedurende de periode daarna
wordt de dunne donsbeharing op sommige plekken dikker en donkerder, het lichaam begint dan meer haar te ontwikkelen. Dit gebeurt onder invloed van de stijgende hoeveelheid mannelijke hormonen die tijdens de puberteit wordt aangemaakt. Mannen hebben normaal gesproken een grotere hoeveelheid androgenen, waardoor zijn over meer lichaamsbeharing beschikken dan vrouwen. Soms komt het echter voor dat een vrouw ook een mannelijk beharingspatroon ontwikkelt of dat er
dikkere haren ontstaan op plekken waar dat niet gewenst is. Dit wordt overbeharing genoemd. Overbeharing kan zowel in het gelaat als op het
lichaam voorkomen en er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten overbeharing: hypertrichose en hirsutisme.

Hypertrichose

Hypertrichose is toegenomen haargroei op plaatsen waar het normaal is dat er beharing aanwezig is. De haargroei die aanwezig is, is sterker is dan men zou kunnen verwachten bij vrouwen of mannen van gelijke leeftijd en hetzelfde ras. Er kunnen meer haartjes verschijnen in het gezicht, bij de slapen en bij de wenkbrauwen. Haren op de armen, onderbenen en romp zijn bij deze aandoening vaak ook zwaarder behaard dan ‘normaal’. Hypertrichose kan aangeboren zijn of op latere leeftijd ontstaan.

Hirsutisme

Het ontstaan van een mannelijk beharingspatroon bij vrouwen, noemen we hirsutisme. Er is dan sprake van overmatige beharing in de vorm van snor- en baardharen, borsthaar en haargroei laag op de buik. De haargroei op armen en benen is bij hirsutisme meer uitgesproken dan ‘normaal’. Bij hirsutisme wordt het beharingspatroon gedeeltelijk gestuurd door hormonen. Overbeharing kan ook aangeboren zijn. De meest voorkomende oorzaak van hirsutisme is een overgevoeligheid van de haarzakjes voor een normale hoeveelheid mannelijke hormonen (androgenen). Sommige vrouwen met hirsutisme hebben een verhoogde hoeveelheid androgenen in het bloed.